Bel mij terug > Bel ons: +31 (0) 20 2050333

Nederlandse handleiding

 

Nederlandse handleidingen

Vraagt u zich het volgende af:

 

  • Is de Nederlandse handleiding verplicht?
  • Welk onderzoek speelt zich momenteel af?
  • Is er meer dan alleen het papieren boekje?
  • Hoe wordt mijn handleiding efficiënt? 

Uw handleiding uitbesteden? Vraag direct een offerte aan >


Nederlandse handleidingen? 


Voor veel producten is het leveren van een handleiding als onderdeel van het product verplicht. Dit komt voort uit het gegeven dat wij in Nederland, maar ook in Europa en in de rest van de wereld, afspraken hebben gemaakt over producten om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen. Er wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van handleidingen. Zo heeft de universiteit van Twente wereldwijd een goede reputatie op dit gebied. Onderzoeker aan deze universiteit, Hans van der Meij, houdt zich vooral bezig met onderzoek naar handleidingen. Er is een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar handleidingen, met name op het gebied van Agents, the Persona Life Cycle en Video.


Agents

Onderzoeker Hans van der Meij deed onderzoek naar de het toepassen van agents in handleidingen. Agents zijn autonome computerprogramma’s (dat wil zeggen dat het systeem een lerend gedrag vertoont) die de belangen van de gebruiker behartigen. Bij handleidingen kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een pedagogische agent: een virtueel persoon, ontworpen om het leren te stimuleren. Ook bij handleidingen in boekvorm kan gewerkt worden met agents.

 

The Persona Life Cycle

Een andere belangrijke ontwikkeling in onderzoek naar handleidingen is The Persona Lifecycle van John Pruitt en Tamara Adlin. Een persona is een karakterisering van een bepaald type gebruiker. Ontwerpers en schrijvers van een handleiding kunnen met een persona in de huid van de gebruiker kruipen. Zo kunnen zij een handleiding maken die dicht bij de eindgebruiker staat en ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. The Persona Lifecycle biedt een praktische beschrijving van hoe ontwerpers personas kunnen toepassen in hun ontwerpproces.

 

Video

Veel mensen zijn visueel ingesteld. Ook informatie wordt steeds vaker in de vom van beeld opgezocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan YouTube. Rustig een handleiding lezen is niet altijd aan de orde. Informatie, ook voor handleidingen, moet in deze tijd van smartphones en tablets effectief en snel worden uitgewisseld. En dat kan met video. Door de combinatie van beeld, geluid en tekst kan er veel informatie in korte tijd worden overgebracht en kunnen eindgebruikers in hun eigen tempo de handleiding verwerken. Een belangrijke tip voor het maken van een videohandleiding is om het verhaal kort en bondig – maar uiteraard wel compleet – te verbeelden.

 

Efficiënte handleiding

Onderzoek wijst uit dat het voor de productie van handleidingen en technische documentatie belangrijk is dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar moet zijn voor de juiste eindgebruiker. Door een aantal vereisten toe te passen, is dat realiseerbaar. In de eerste plaats is het gebruik van het Simplified Technical English (STE) van belang. Dit is een ingeperkte taal die woorden en delen van zinnen uitsluit die te moeilijk zijn voor de doelgroep. Op de tweede plaats is het van belang om hergebruik van inhoud te maximaliseren. Ten derde zijn hoogwaardige illustraties essentieel en als laatste is een heldere structuur en inhoud van de handleiding belangrijk. De combinatie van deze vier elementen zorgt voor de meest efficiënte en doeltreffende werkwijze.

 

Augmented Reality

Ook naar Augmented Reality wordt met betrekking tot handleidingen onderzoek gedaan. Augmented Reality houdt zich op hoofdlijnen bezig met het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte beelden aan reële, rechtstreekse beelden. In de sport kom je Augmented Reality steeds meer tegen. Bijvoorbeeld bij het schaatsen: er wordt een lijn op het ijs geprojecteerd van de snelste tijd tot nu toe. De kijker kan zien of de schaatser sneller of langzamer is dan de nummer één. Toepassingen van Augmented Reality met betrekking tot handleidingen zijn voornamelijk gelegen in onderhoud en reparatie. Zo heeft BMW experimenten uitgevoerd om met behulp van Augmented Reality onderdelen van motoren eenvoudiger te kunnen vervangen (zie video). Enkele voorbeelden van standaard handleidingen zijn te vinden via deze link.

 


Wilt u ook uw handleiding door ons laten maken? Vraag direct een offerte aan >


Bel mij terug > Bel ons: +31 (0) 20 2050333

Heeft u vragen omtrent onze diensten? Wij beantwoorden uw vragen graag persoonlijk.